AMSTERDAM - Hypotheekadviezen zijn niet altijd gunstig voor consumenten. Bij een aantal bedrijven dat hypotheekadviezen geeft blijken het advies en het adviesproces zelf 'onvolkomen' te zijn.

Ook vinden ernstiger overtredingen plaats. Dat blijkt uit voorlopige resultaten van een pilot bij vier bedrijven in februari en uit reguliere toezichtonderzoeken die vorig jaar zijn uitgevoerd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Negatief

De toezichthouder voor de financiële sector gaat er niet vanuit dat het eindresultaat van het onderzoek, dat medio dit jaar wordt verwacht, negatief is.

De AFM reageert op een artikel in De Telegraaf donderdag waarin wordt beweerd dat hypotheekklanten op grote schaal verkeerde koopadviezen krijgen van tussenpersonen, banken en verzekeraars.

Provisies

Lage inkomens zouden vaak veel te hoge hypotheken krijgen voorgelegd. Adviseurs zouden er belang bij hebben een hogere hypotheek aan te bieden omdat hun provisies dan hoger zijn.

Regels

Wijnand van de Beek, hoofd van de toezichtsafdeling van de AFM, zegt geschrokken te zijn van de foute verkooppraktijken. "Regels worden veel te vaak niet nageleefd. Daardoor krijgen klanten een advies dat ze financieel in grote problemen kan brengen", citeerde de krant hem.

De AFM bekijkt in het vervolgonderzoek of het proces van advisering en het vastleggen van het advies voldoet aan de wettelijke eisen, en of de consumenten uiteindelijk een passend hypotheekadvies krijgen. Hiervoor zijn bedrijven geselecteerd waarbij sprake is van een verhoogde kans dat de zaken niet op orde zijn.