AMSTERDAM - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in haar maandrapport over februari weer gezinspeeld op een renteverhoging in maart. Vorige week werd de rente nog gehandhaafd op 3,50%. Het volgende rentebesluit valt op 8 maart 2007.

ECB-voorzitter Trichet zei in zijn speech 'zeer aandachtig' de aankomende loononderhandelingen in de eurolanden te zullen volgen. Volgens Trichet is het cruciaal dat de sociale partners hun verantwoordelijkheid nemen bij het opstellen van hun looneisen. De ECB signaleert momenteel een sterker dan verwachte stijging van de loonontwikkeling.

Stabiliteit

Daarnaast blijft de prijsstabiliteit op de middellange- tot lange termijn onderhevig aan een mogelijk sterker dan voorziene verhoging van de consumentenprijzen als gevolg van de stijgende olieprijs in de afgelopen periode.

De ECB verwacht overigens dat de inflatie in Europa in de lente en de zomer zal afnemen. In het tweede halfjaar van 2007 zal de inflatie dan weer versnellen.

Net als bij het vorige rentebesluit en in het maandrapport van januari stelt de centrale bank wederom dat de rente op dit moment nog 'laag' is. Om te zorgen dat de prijsstabiliteit gehandhaafd blijft, zal de ECB bereid zijn haar monetaire beleid te blijven aanpassen.