AMSTERDAM - Ruim driekwart van de werknemers gaat met plezier naar het werk. Het zijn vooral jongeren en werknemers in de gezondheidszorg die hun baan leuk vinden.

Dat blijkt uit onderzoek dat vakcentrale FNV maandag heeft gepresenteerd. Voor het onderzoek heeft bureau Intomart 503 werknemers ondervraagd en hebben 650 internetters een vragenlijst ingevuld op de website van de FNV.

Van de betrokken werknemers zegt 1 procent nooit plezier te hebben in zijn werk, 4 procent meestal niet en 19 procent soms. De ontevreden medewerkers zijn overwegend te vinden in de horeca, de landbouw en de bouw.

Het verschil tussen tevredenheid en ontevredenheid wordt onder meer gemaakt door de kansen om opleidingen te volgen. Ook de werktijden tellen sterk mee en of de baan een uitdaging inhoudt. Werknemers krijgen meer plezier in hun baan als de leidinggevende hen ook waardeert.

De ideale baan voor zowel mannen als vrouwen heeft een goed salaris, prettige sfeer, veel zelfstandigheid en passende werktijden. Veel minder belangrijk blijken aspecten als reistijd, kinderopvang of een auto van de zaak.

Bijna alle werknemers (87 procent) vinden dat ze zelf moeten bijdragen aan het verbeteren van werkomstandigheden. Ruim driekwart heeft daar ook daadwerkelijk iets aan gedaan. Eenderde van de werknemers vindt de vakbond medeverantwoordelijk voor meerdere aspecten, vooral voor de salarissen. Een deel van de ondervraagden vindt dat de vakbond als een tussenpersoon kan dienen, door hulpzoekers door te verwijzen naar deskundigen.