VOORBURG - Werknemers blijven steeds minder lang bij dezelfde baas. Sinds 1997 loopt het gemiddeld aantal dienstjaren licht terug. Nederlanders werkten in 2001 gemiddeld negen jaar en twee maanden voor dezelfde werkgever. Vijf jaar ervoor was dat nog drie maanden langer.

Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gemiddeld genomen overtreffen mannen in het aantal dienstjaren nog steeds hun vrouwelijke collega's. Wel hebben mannen en vrouwen van de jongere generaties, beneden de 35 jaar, ongeveer even veel dienstjaren.