SCHIPHOL - Schiphol gaat maatregelen nemen om de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken. Dat moet ertoe leiden dat de nationale luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen over vijf jaar evenveel vervuilende stoffen produceren als nu, ondanks een groei van het vliegverkeer.

"We stellen nu een vijfjarenplan op met concrete maatregelen en doelstellingen'', zei Schiphol-topman Gerlach Cerfontaine vrijdag na afloop van een bijeenkomst op de luchthaven. "We moeten bijvoorbeeld anders omgaan met warmte en water.''

Dat is niet alleen bevorderlijk voor het milieu, zei de bestuursvoorzitter, ook de passagier zal het weten te waarderen.

"Reizigers vragen zich af wat je doet voor het milieu.'' De wereldwijde luchtvaartbranche is nu verantwoordelijk voor 3 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen, zei Cerfontaine.

Maatregelen

Cerfontaine heeft al een aantal concrete maatregelen in gedachten om de CO2-uitstoot te beperken. Zo hebben boeren in de omgeving van Schiphol aangeboden om biobrandstof te leveren. "Die kunnen we gebruiken voor de generatoren.''

Ook is het volgens de bestuursvoorzitter mogelijk om warmte op te slaan die in de zomer bij de start- en landingsbanen wordt gegenereerd. "In de winter kunnen we deze energie gebruiken, zodat we de vliegtuigen niet meer hoeven te de-icen.''

Sloten

Dat zou volgens hem ook de problemen met de vervuilde sloten rond Schiphol oplossen. De waterkwaliteit van de sloten is nu onder de maat, omdat de luchthaven glycol gebruikt om de vliegtuigen en de start- en landingsbanen ijsvrij te houden. Dit goedje komt, ondanks maatregelen van Schiphol, soms per ongeluk in de sloten terecht.

Cerfontaine wist bovendien te melden dat de meest milieuvervuilende toestellen Schiphol waarschijnlijk later dit jaar veel minder vaak zullen aandoen. Op 1 november gaat een nieuw tariefsysteem in, waarbij oude vliegtuigen veel meer geld moeten betalen. "Het gaat om zevenduizend vluchten per jaar.''

Milieuheffing

Voor de milieuheffing op tickets, opgenomen in het nieuwe regeerakkoord, had Cerfontaine geen goed woord over. "Nu is het gewoon jatten.'' Per ticket gaat het volgens hem om een euro of 25.

Hij voelt wel wat voor een extra heffing als de opbrengst wordt besteed aan maatregelen om Schiphol milieuvriendelijker te maken. Maar dat is volgens hem niet het geval. "Nu gaat het erom de begroting kloppend te maken.''

KLM

De belangrijkste klant van Schiphol, KLM, heeft de sector al eerder opgeroepen om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. De luchtvaartmaatschappij heeft veel geïnvesteerd in schonere vliegtuigen. Bovendien kan KLM, net als andere vervoerders, handelen in emissierechten.