DEN HAAG - Door uitvoering van het regeerakkoord van CDA, PvdA en ChristenUnie daalt de staatsschuldquote (de verhouding tussen nationaal inkomen en staatsschuld) van 50 tot ruim 40 procent. Informateur Herman Wijffels heeft dat gezegd in een toelichting op zijn eindverslag, dat hij vrijdag aan de koningin heeft aangeboden.

"Als je dan nog zegt dat er sprake is van potverteren, begrijp ik dat niet helemaal." Wijffels reageerde met zijn opmerking op kritiek van met name de VVD dat de nieuwe coalitie de zuinige aanpak van minister Gerrit Zalm van Financiën loslaat.

Ook de verwijten over de spruitjeslucht die uit het regeerakkoord zou opstijgen, noemde de inmiddels ex-informateur onterecht. "Er moet blijkbaar altijd iets te kritiseren zijn. Maar er is een groot gevoel in dit land dat de omgangsvormen niet zijn wat ze moeten zijn. Dat daar aandacht voor is, vind ik niet verkeerd."

Contract

Wijffels ziet het regeerakkoord als een nieuw sociaal contract tussen overheid en burgers. Na de opbouw van de verzorgingsstaat in de jaren '50 staat nu het aan de slag houden van mensen en het verbeteren van het milieu voorop. Volgens Wijffels kan de overheid dat niet in haar eentje. "Vandaar dat het begrip dialoog steeds terugkeert in het regeerakkoord."

Wijffels ziet het regeerakkoord niet als een correctie op het vorige, met zijn harde hervorminsgbeleid. De CDA'er denkt dat hij ook informateur had kunnen zijn van Balkenende II. "Sommige dingen die in het verleden zijn gebeurd, moesten ook. Zoals de hervorming van de WAO."

Standhouden

Jan Peter Balkenende (CDA) en Wouter Bos (PvdA) hebben volgens Wijffels tijdens de formatie een goede, werkbare verhouding ontwikkeld. Hij acht het dan ook "mogelijk en wenselijk" dat de coalitie meer dan vier jaar standhoudt.

Wijffels toonde zich tevreden over het formatieproces, dat in overeenstemming met het schema in precies vijf weken werd afgerond. Bij de onderhandelingen ging het af en toe moeilijk, omdat naast de inhoud ook politieke en persooonlijke belangen een rol speelden. Maar Wijffels heeft nooit getwijfeld aan de goede afloop. "Geen moment."