DEN HAAG - Als bedrijven die een vergunning aanvragen daarover geen uitsluitsel krijgen binnen de daarvoor gestelde termijn, wordt in veel gevallen geacht de vergunning te zijn verstrekt. Dat staat in het nieuwe regeerakkoord.

Het nieuwe kabinet zal de procedure rond vergunningen zo aanpassen dat ze sneller worden verleend.

Dat gebeurt door bundeling van vergunningen en door wat genoemd wordt ruime toepassing van het instrument van lex silientio positivo, ofwel stilzwijgende toestemming als er geen duidelijkheid komt over een aanvrage binnen de tijd die daarvoor staat.