ZOETERMEER - Ruim duizend gevangenbewaarders hebben zich woensdagmiddag in Nieuwegein aan elkaar vastgeketend als protestactie voor een betere cao. Dat meldt ambtenarenbond FNV Abvakabo.

Op deze manier slaan zij volgens de bond hun 'baas', minister van Binnenlandse Zaken Johan Remkes (VVD), 'spreekwoordelijk in de boeien'.

De rijksambtenaren voeren al weken actie voor een betere cao met steun van Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, CMHF en het Ambtenarencentrum. Ze eisen onder meer een salarisverhoging van tweeënhalf procent en een verhoging van de eindejaarsuitkering.

Compensatie

Daarnaast willen zij honderd euro compensatie voor de verhoging van de zorgverzekering en meer flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Bij elkaar opgeteld gaat het om ruim vijf procent loonsverhoging.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, de werkgever van de rijksambtenaren, wil niet verder gaan dan 'een dunne' twee procent, stellen de bonden.

Loonstijging

In januari schreef Remkes in een brief aan de bonden dat hij de eisen 'buiten proporties acht'. De looneisen zijn onverantwoord hoog en verhouden zich niet tot wat er in de marktsector aan loonstijging wordt afgesproken, stelde de minister.

Naast de protestactie in Nieuwegein worden woensdag met steun van de bonden ook opnieuw stiptheidsacties gehouden bij de douane. Deze keer wordt het werk tijdelijk neergelegd door douaneambtenaren in Hazeldonk, Moerdijk en Vlissingen.

Problemen

Vorige week donderdag leidden stiptheidsacties van douaneambtenaren op de Maasvlakte in Rotterdam tot problemen voor verladers.

Inmiddels zijn in het hele land meer dan zeventig werkonderbrekingen geweest. Volgende week dinsdag is er een landelijke actiedag op het Malieveld in Den Haag.