DEN HAAG - De onderhandelaars in de kabinetsformatie zijn het dinsdag defintief eens geworden over een plan om oudere werkneemrs te stimuleren langer door te werken.

Het plan komt er op neer dat 65-plussers, anders dan nu, gaan meebetalen aan de AOW. Ze ontvangen een korting naarmate ze langer doorgewerkt hebben. Als ze blijven werken tot hun 65e is de korting net zo groot als de heffing die ze moeten betalen. Wanneer ze na hun 65e aan de slag blijven is de korting groter dan de heffing, waardoor ze in feite een bonus ontvangen.

De heffing hoeft alleen betaald te worden over aanvullende pensioenen boven de 18.000 euro per jaar. Aanvankelijk lag de grens bij 15.000 euro. Ze werd verhoogd om te voorkomen dat gepensioneerden met lage inkomens ook zouden moeten meebetalen aan de AOW. Vooral de PvdA wilde deze groep graag ontzien. Het gaat vaak om mensen die door hun zware beroep graag wat eerder met werken willen stoppen.

Volgens een PvdA-bron maakt het kortingensysteem het ook mogelijk om iemand met een zwaar beroep die niet tot zijn 65e heeft doorgewerkt toch volledig te compenseren voor de AOW-heffing. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld deeltijdwerkers of WAO'ers.

Het AOW-plan zal in overleg met de sociale partners nader worden uitgewerkt. Vooral de FNV heeft nogal wat kritiek op de maatregel.