UTRECHT - Het CNV is in het algemeen positief over het regeerakkoord zoals het nu naar buiten is gekomen. "De goede richting, maar het moet op een aantal punten beter", stelt voorzitter René Paas.

Kritiek heeft hij op de plannen drastisch te bezuinigen op het ambtenarenapparaat. Ook vindt Paas het onbestaanbaar dat het kabinet de ontslagvergoeding voor ambtenaren wil beperken tot maximaal een jaarsalaris.

Positiever is het CNV over het voornemen van het nieuwe kabinet zich extra in te spannen om werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken aan het werk te houden of te krijgen.

Ook de wens van het kabinet jongeren via een leer-/werkplicht uit de bijstand te houden, heeft de steun van het CNV.