AMSTERDAM - Nog eens dertienduizend werkloze jongeren moeten komend jaar een diploma en een werkervaringsplek krijgen. Daarvoor wil de Taskforce Jeugdwerkloosheid in 35 gemeenten de samenwerking verbeteren tussen overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Dat heeft staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Henk van Hoof (VVD) maandag geschreven in een brief aan de Tweede Kamer.

De Taskforce Jeugdwerkloosheid wordt op 1 juli opgeheven. De werkgroep heeft dan de doelstelling gehaald om veertigduizend jongeren aan een baan te helpen. Dat is onder meer gelukt door de no-riskpolis bij werkgevers onder de aandacht te brengen.

Deze polis dekt de financiële risico's van ziekteverzuim af voor werkgevers die een jongere zonder diploma aannemen. Om ook de dertienduizend jongeren extra aan werk te helpen, blijft de taskforce werkgevers informeren over de no-riskpolis.

Stimulans

De Taskforce Jeugdwerkloosheid wil werkgevers stimuleren om leerbanen te creëren voor jongeren uit het zogenoemde tweede kans-beroepsonderwijs. Deze vorm van onderwijs is bedoeld voor werkzoekende jongeren tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben en die zonder extra steuntje in de rug niet aan een leerbaan kunnen beginnen.