AMSTERDAM - Holdingmaatschappij De Telegraaf, uitgever van het gelijknamige dagblad, is in de rode cijfers terechtgekomen. Dat heeft de directie donderdag meegedeeld tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Het resultaat is conform de eerder uitgesproken verwachting.

Het resultaat over 2002 stond onder druk door een daling van de advertentieomzet. Bij het dagblad De Telegraaf daalde het advertentievolume met 14 procent en bij de regionale dagbladen en de tijdschriften was het circa 10 procent. De papierprijsdaling en de halverwege 2002 ingezette reorganisatie bij de Amsterdamse vestigingen konden het omzetverlies nog onvoldoende compenseren.

Het jaar 2002 heeft vooral in het teken gestaan van reorganisaties. Bij de Amsterdamse vestigingen zijn ruim driehonderd werknemers boventallig geworden. Aan het einde van dit jaar werd bovendien besloten tot een reorganisatie bij de regionale dagbladuitgeverijen, die leidt tot een verlies van tweehonderd banen.

Verder werden verliesgevende activiteiten stopgezet, waaronder NieuwsNet 9 en het Dagblad van Almere. Recent is besloten de deelneming in Autobytel te beëindigen.

Het jaar 2002 sluit met een positief bedrijfsresultaat. Maar daar moet nog een voorziening af in verband met de reorganisaties. Hierdoor komt het concernresultaat, naar het zich laat aanzien, uit op een licht verlies.

Voor het jaar 2003 wil de uitgever geen verwachting afgeven, gezien de voortdurende instabiliteit op de advertentiemarkt.