RIJSWIJK - Oudere autochtone werknemers moeten vaker worden ingezet als coach of mentor van jonge allochtonen. De ouderen hebben veel kennis die ze kunnen overdragen aan jonge buitenlandse werknemers met taal- of andere achterstanden.

Dat zegt de voorzitter van FNV Bondgenoten, Henk van der Kolk, zaterdag in een interview met het Nederlands Dagblad.

Van der Kolk wil ondernemers dwingen om een afgesproken percentage allochtone jongeren met een beroepsopleiding in dienst te nemen. Werkgevers en bonden kunnen daartoe in cao's een quotaregeling opnemen. "Die moet een afspiegeling zijn van de groepen leerlingen in het beroepsonderwijs. Is de helft allochtoon, dan moet dat zichtbaar zijn in de instroom in de bedrijven in die regio."

Ondernemers en personeelsfunctionarissen blijven volgens de voorzitter zoeken naar de blanke, goed opgeleide, relatief jonge werknemer. "Ze kopen desnoods iemand weg bij een concurrent."

SER

Het is niet genoeg om het met elkaar eens te zijn in de Sociaal Economische Raad (SER), vindt Van der Kolk. "Werkgevers en bonden moeten samen controleren of afspraken worden nagekomen over het inschakelen van allochtone jongeren, mensen met een kleine arbeidshandicap of ouderen."