UTRECHT - De woningcorporaties verenigd in Aedes willen de huren voor lage inkomens betaalbaarder maken en zijn bereid daarvoor tijdens een interim-periode van twee jaar jaarlijks 600 miljoen euro vrij te maken. Daarnaast willen ze "miljarden" investeren in oude wijken.

De corporaties willen daarvoor wel wat terug van het nieuwe kabinet. Naast extra investeringen in stadsvernieuwing door het rijk vragen zij ruimte voor huurverhogingen boven inflatie.

Ruimte

"Voldoende ruimte binnen het huurbeleid gedurende die interim-periode zou aansluiten bij deze extra bijdrage", staat te lezen in het vrijdag goedgekeurde plan van aanpak (,Antwoord aan de samenleving').

Over de vorm waarin de 600 miljoen wordt ingezet, willen de corporaties overleggen met de Woonbond (de koepel van huurdersorganisaties) en het kabinet.

Korting

Toen woensdag al uitlekte dat de corporaties lage inkomens een korting wilden geven op de huur, reageerde de Woonbond afwijzend. "Inkomenspolitiek hoort thuis bij de overheid", stelde directeur Ronald Paping.

Solidair

De Woonbond is nu tevreden, omdat de corporaties nadrukkelijk stellen dat zij niet aan inkomenspolitiek doen en dat niet alleen huurders solidair moeten zijn met huurders.

De besteding van de 600 miljoen "staat nog voldoende open" om een dialoog met het nieuwe kabinet en de Woonbond mogelijk te maken, aldus de Woonbond. De bond pleit wel voor inflatievolgend huurbeleid.

Garant

Over de miljardeninvesteringen in oude wijken ontbreken concrete bedragen. Dat kan ook niet, redeneert Aedes, gezien de verscheidenheid aan problemen. Maar corporaties die zichzelf niet kunnen bedruipen, zullen terecht kunnen bij de branche, die zich garant stelt voor die investeringen.

Verder onderdeel van het plan van aanpak is energiebesparing. De redenering daarachter is dat de woonlasten van huurders door steeds sterkere energielasten flink zijn gestegen. De gasprijzen vlogen in de periode 2000-2004 met 43,3 procent omhoog.

De corporaties denken 20 procent in tien jaar tijd te besparen op het gasverbruik. Dat komt neer op grofweg 300 kubieke meter per woning in 2018, en ongeveer 200 euro minder stookkosten (prijspeil 2007). In september presenteren de Aedes-leden een concreet plan.

Afromen

Het Aedes-plan komt niet uit de lucht vallen. VVD-minister Pieter Winsemius van Volkshuisvesting waarschuwde in november de corporaties om hun royale vermogens (45 miljard euro in 2005) te investeren, anders zou de politiek die afromen.

In hoeverre de beoogde coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie hun oog hebben laten vallen op deze pot geld, zal wellicht blijken als binnenkort het regeerakkoord openbaar wordt.