DEN BOSCH - Noord-Brabant houdt het komende jaar drie proeven met gratis en goedkoop openbaar vervoer. Dat is het resultaat van een compromis dat Provinciale Staten vrijdag hebben bereikt. Het plan krijgt steun van alle provinciefracties.

In variant één gaat het om volledig gratis openbaar vervoer, in variant twee gaat het om een vast tarief van 50 eurocent per rit en in de derde is het openbaar vervoer gratis voor 65-plussers en kinderen jonger dan 12 jaar.

Waar en wanneer de proeven zullen plaatsvinden, is nog niet bepaald.

Op basis van de effecten maakt Provinciale Staten na het experiment een definitieve keuze over de tarieven van het busvervoer in de hele provincie.

Om uiteindelijk tot een goede keuze te komen beloofde verkeersgedeputeerde Eric Janse de Jonge dat de proef in elk geval zal worden gehouden in een stad en in een landelijke regio. De uitwerking van het plan is nog voor de Provinciale Verkiezingen op 7 maart klaar, zegde hij toe.