LIJNDEN - Uitzendbureaus willen dat werknemers eerst zes maanden hebben gewerkt, voordat ze recht krijgen op ziektegeld. Voorzitter H. Kamps van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) heeft dat donderdag meegedeeld aan minister De Geus (Sociale Zaken).

De uitzendbureaus zeggen dat ze in een bijzondere positie verkeren ten opzichte van andere bedrijven. Uitzendkrachten moeten na een periode van werkloosheid soms wennen aan een betaalde baan en worden dan sneller ziek. "Ook is er misbruik, mensen uit de bijstand kunnen meer geld krijgen door zich als uitzendkracht ziek te melden", heeft Kamps gemerkt.

De ABU vreest dat bureaus vooral gezonde en sterke mensen gaan aannemen en minder gebruik zullen maken van allochtonen, ouderen, WAO'ers en langdurig werklozen. "Dat selecteren aan de poort is niet best voor de arbeidsmarkt", aldus Kamps.

De ABU zegt dat het ziekteverzuim bij uitzendkrachten 1,5 procent hoger is dan het landelijk gemiddelde. Daarmee zijn ook de kosten voor de bureaus hoger dan voor andere bedrijven. Door een zogeheten referte-eis (iemand moet eerst vier of vijf jaar hebben gewerkt om in aanmerking te komen voor de WAO) van zes maanden zouden de bureaus 118 miljoen euro op hun ziektekosten besparen.

De ABU vertegenwoordigt de 280 uitzendbureaus, waaronder de grotere ondernemingen, tezamen goed voor 95 procent van de brancheomzet. Volgens de bond helpen de aangesloten bedrijven jaarlijks ruim 725.000 arbeidskrachten aan werk, waarvan 170.000 arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen ouderen en allochtonen.

De ABU heeft vorig jaar februari ook al gepleit voor maatregelen tegen de relatief hoge ziektekosten. Toen wilde de ABU dat de opdrachtgevers zouden meebetalen via een hogere WW-premie. De organisatie voor kleinere uitzendbureaus, de NBBU, klaagde in augustus 2002 ook over het hoge ziekteverzuim onder nieuwe uitzendkrachten. Het NBBU kwam toen op een ziektepercentage van 17 procent onder degenen die korter dan een jaar werkten, terwijl van degenen die langer werkten 8 à 9 procent ziek is.