DEN HAAG - Vakbonden en andere belanghebbenden hebben donderdag tijdens een hoorzitting van de Tweede Kamer hun nood geklaagd over de arbeidsvoorwaarden van de postbedrijven Selekt Mail en Sandd.

Die bedrijven nemen een steeds groter deel van de markt over van TNT Post, dat een cao heeft met veel meer rechten en een beter salaris voor het personeel.

Een vertegenwoordigster van de FNV-bond Abvakabo zei te beschikken over een "bloemlezing'' van klachten van mensen die als "opdrachtnemers'' voor die bedrijven werken. Het komt voor dat die mensen voor stukloon werken en dan nog niet eens vijf euro per uur halen, ver beneden het minimumloon.

De vakbond CNV Publieke Zaak wil dat alle postbedrijven hun medewerkers een arbeidsovereenkomst aanbieden. Daarover was VVD-Tweede Kamerlid Charlie Aptroot kritisch, omdat dan uitzendkrachten en kleine zelfstandigen uitgesloten zouden worden.

Crone

PvdA-Tweede Kamerlid Ferd Crone vreest dat de slechte arbeidsvoorwaarden bij de nieuwe postbedrijven TNT Post onder druk zetten om ook de kosten te drukken en dat dit gevolgen kan krijgen voor de dienstverlening. Hij pleitte ervoor dat er een cao moet gelden voor de hele bedrijfstak.

Volgens de directie van TNT Post wordt door de concurrentie "hoogwaardige fulltimewerkgelegenheid uitgeruild voor deeltijdbanen.'' De ondernemingsraad van deze onderneming pleitte voor een "humane cao'' in de sector "met een normaal salaris''.

Postmarkt

Het kabinet wil de postmarkt met ingang van 2008 helemaal vrij geven, op voorwaarde dat ook Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dat doen. Tijdens de hoorzitting lieten de concurrenten van TNT Post en de zakelijke afnemers, zoals uitgeversbedrijven, weten die voorwaarde niet nodig te vinden.

TNT Post wil dezelfde mogelijkheden hebben op de buitenlandse markt als de buitenlandse concurrentie hier krijgt. Struikelblok bij zo'n "gelijk speelveld'' is de BTW-heffing die in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland anders geregeld is dan hier. De Europese Commissie onderzoekt in hoeverre dit de eerlijke concurrentie verstoort.