ZEIST - Werknemers konden het afgelopen jaar alle veranderingen op het gebied van pensioen- en zorgverzekeringswet nauwelijks bijhouden. Zij hebben vrijwel geen gebruik gemaakt van de nieuwe levensloopregeling en hebben de keuze voor een collectieve zorgverzekering veelal overgelaten aan de werkgever.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Hay Group naar secundaire arbeidsvoorwaarden. In 2006 is er veel veranderd in het sociale stelsel. De levensloopregeling, waarmee werknemers kunnen sparen voor verlof, werd geïntroduceerd. Bijna alle ondernemingen hebben een collectieve levensloopregeling afgesloten.

Ruim een kwart van de ondernemingen levert daaraan een financiële bijdrage. Maar ook bij die bedrijven maakt de meerderheid van de werknemers er geen gebruik van. Zij kiezen er liever voor de bijdrage uit te laten betalen.

Bijna 95 procent van de ondernemingen heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. Vier op de tien verstrekt een werkgeversbijdrage.

Hoewel werknemers ook kunnen kiezen voor andere collectieve verzekeringen, hebben de meesten dat niet gedaan., "Het selectieproces van de zorgverzekering hebben veel werknemers dus overgelaten aan hun werkgever", concludeert Sjoerd Schotanus van de Hay Group.