AMSTERDAM - De no-claim in de gezondheidszorg wordt nog niet afgeschaft. De Tweede Kamer heeft dinsdag een motie van de SP verworpen die pleitte voor de afschaffing van de regeling per 1 januari.

De PvdA onthield zich van stemming vanwege de lopende formatiebesprekingen over een nieuw kabinet. De afschaffing van de no-claim wordt nu waarschijnlijk geregeld in het regeerakkoord.

Hoon

PvdA-Kamerlid Eelke van der Veen liet voorafgaand aan de stemming in een verklaring weten dat zijn fractie in verband met de formatieonderhandelingen niet zou stemmen over moties die op het regeerakkoord vooruitlopen.

Het gaat dan om de uitbreiding van het basispakket, medisch-ethische thema's en om stelselwijzigingen als de afschaffing van de no-claim. De verklaring kwam Van der Veen op hoon vanuit de plenaire zaal te staan.

Standpunt

Met de no-claimregeling krijgen verzekerden die weinig tot geen zorgkosten maken maximaal 255 euro per jaar terug van hun verzekeraar. Een Kamermeerderheid, waaronder de beoogde coalitiepartijen CDA, PvdA en ChristenUnie, vindt dat het systeem niet werkt en wil er vanaf.

Het CDA, als regeringspartij in de kabinetten-Balkenende verantwoordelijk voor de invoering ervan, veranderde vorig jaar in aanloop naar de verkiezingen van standpunt. De regeling zou vooral nadelig zijn voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten.