ZOETERMEER - Bijna 60 procent van de ondernemers die twee tot vier jaar geleden een eigen bedrijf is begonnen, is onverzekerd tegen inkomensverlies door ziekte of een ongeval. Daarnaast heeft meer dan de helft zich onvoldoende verzekerd voor langdurige arbeidsongeschiktheid.

Dat blijkt uit een donderdag gepresenteerd onderzoek van het bureau EIM onder circa 750 ondernemers. Het onderzoeksbureau wijst erop dat ondernemers net als werknemers het risico lopen door ziekte of langdurige arbeidsongeschiktheid niet te kunnen werken en brodeloos te worden. Ondernemers bepalen echter zelf of zij zich tegen deze risico's verzekeren.

In geval van langdurige arbeidsongeschiktheid biedt de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen uitkomst. Als de ondernemers zich echter niet aanvullend verzekeren, vallen zij na weken in inkomen terug en moeten ze het stellen met een uitkering op minimumniveau.