DEN HAAG - Voorzitter A. Testa van de werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer wil de discussie over het rekeningrijden nieuw leven inblazen. Het rekeningrijden zou onderdeel moeten zijn van een totaalplan om de drukte op de wegen aan te pakken.

In zijn nieuwjaarstoespraak pleitte Testa dinsdag voor het instellen van een zogeheten Deltaplan Bereikbaarheid. Weggebruikers zouden op bepaalde wegen en op een bepaald tijdstip extra moeten gaan betalen. De discussie over het rekeningrijden lijkt afgesloten, maar is dat volgens hem niet. De Nederlandse wegen lopen vol en daarom is een vorm van rekeningrijden in de toekomst onontkoombaar, aldus Testa.

Twee jaar geleden verdween het rekeningrijden, met de gewraakte tolpoortjes die rijden in de Randstad duurder moesten maken, van tafel. In plaats daarvan zou er een zogeheten kilometerheffing komen. Maar die is inmiddels ook van de baan.

Volgens Testa is er meer geld nodig om het fileprobleem op te lossen. De slechte bereikbaarheid kost jaarlijks 1,4 miljard euro en dat bedrag wordt in de toekomst steeds hoger. Testa meent dat het kwartje van Kok (goed voor 500 miljoen euro per jaar) daar mooi voor kan worden gebruikt. Financiële injecties betalen zich vanzelf terug, omdat de economie uiteindelijk de vruchten plukt van een betere bereikbaarheid. "Zonder ingrijpende investeringen zal de Nederlandse economie stagneren", zei de KNV-voorzitter.

Behalve investeringen is het belangrijk dat ministeries hun beleid op elkaar afstemmen en samenwerken met belangengroepen in de samenleving. Testa pleit in dat verband voor een integraal beleid. "Het mag niet meer voorkomen dat een Vinex-wijk bij oplevering niet per openbaar vervoer is te bereiken."