BRUSSEL - Nederland moet maatregelen nemen om de toevloed van arbeidsongeschikten in te dammen en een beter beleid ontwikkelen om WAO'ers en andere uitkeringsgerechtigden weer aan de slag te helpen. Ook moet ons land ervoor zorgen dat het voor personen met een minimunmuitkering aantrekkelijker wordt werk te aanvaarden.

De Europese Commissie schrijft dit in haar donderdag uitgebrachte jaarverslag over het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten van de Europese Unie. Sinds 1997 zijn die verplicht jaarlijks aan te geven welk beleid zij voeren om het aantal banen te vermeerderen en de werkloosheid terug te dringen.

/ECONOMIE'Werken loont niet'