Werkgevers gaan mensen met kleine handicap helpen

DEN HAAG - Werkgevers hebben vrijdag de vakbeweging toegezegd dat ze meer gaan doen om mensen met een 'kleine' handicap aan het werk te krijgen en te houden.

Na afloop van een overleg in de Stichting van de Arbeid (Star) stelden VNO-NCW en MKB-Nederland dat ze zich, evenals de vakbonden, zorgen maken over de arbeidsmarktpositie van mensen die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Uit onderzoek van de Star bleek eerder deze maand dat minder dan de helft (46 procent) van deze werknemers na twee jaar ziekte nog aan het werk is. Bij de invoering van de nieuwe WAO, de WIA, vorig jaar is echter afgesproken dat mensen die minder dan 35 procent worden afgekeurd, zoveel mogelijk aan het werk moeten blijven. In het nieuwe, strengere stelsel hebben ze immers geen recht op een uitkering.

Vakcentrales

Bij de vakcentrales FNV, CNV en MHP zijn ze tevreden over de toezeggingen van de werkgevers. MHP-voorzitter Ad Verhoeven stelde dat er begrip voor is dat iedereen, zowel werkgevers als werknemers, moet wennen aan de nieuwe wetgeving.

Volgens Agnes Jongerius van de FNV is het belangrijkste dat werkgevers op basis van de eerste resultaten erkennen dat de inspanningen een tandje hoger moeten.

Volgens haar valt er nog een wereld te winnen, omdat ruim een vijfde van de bazen in de eerste twee ziektejaren helemaal niets heeft ondernomen om mensen aan het werk te krijgen of te houden.

De FNV-voorzitter wil in cao's met werkgevers afspreken dat ze meer hun verantwoordelijkheid nemen, zoals luchtvaartmaatschappij KLM die bij wijze van proef tot 2010 een ontslagverbod voor de 35-procentafgekeurden heeft ingesteld.

VNO-NCW

Voorzitter Bernard Wientjes van VNO-NCW bestreed het beeld "alsof werkgevers verder alleen maar makkelijk mensen op straat denderen''. Er bestaan meer goede voorbeelden, zoals in Noord-Holland waar werkgevers in de West Friese Bedrijvengroep personeel uitwisselen als deze in hun organisatie niet meer passen.

Dit begint ook in de Bollenstreek en Utrecht en volgens Wientjes en zijn collega Loek Hermans van MKB-Nederland wordt dat snel meer.

De werkgevers en vakbeweging hebben afgesproken te blijven onderzoeken of de arbeidsmarktpositie van de zogeheten 35-minners verbeterd. Ook volgt er nog overleg met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en uitkeringsinstituut UWV over betere begeleiding voor deze mensen bij het vinden en houden van werk.

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie