Verzekeraars gaan klanten massaal informeren over polis

AMSTERDAM - Nederlandse verzekeraars gaan klanten ongevraagd massaal informatie verstrekken over de status van hun lopende beleggingsverzekering. Dat blijkt uit een brief van het Verbond van Verzekeraars (VVV) aan minister Zalm van Financiën, die vrijdag is gepubliceerd.

De verzekeraars willen daarmee de onrust wegnemen die is ontstaan over de zogenoemde woekerpolissen.

De voorgenomen grootscheepse actie van de verzekeraars volgt op aanbevelingen van de commissie De Ruiter. De onderzoekscommissie stelde in december dat verzekeraars en tussenpersoneen tekortschieten bij het verstrekken van informatie bij beleggingsverzekeringen.

Consumenten

In de brief laten de verzekeraars weten vanaf begin 2008 consumenten ongevraagd informatie te geven over hun financiële product. Daarin worden ze onder meer geïnformeerd welke waarde de beleggingsverzekering had in 2007.

Ook wordt beter uitgelegd hoe kosten in rekening zijn gebracht. Klanten die zich zorgen maken over hun product kunnen desgevraagd eerder worden geïnformeerd, aldus het verbond.

Gigantische klus

"Het gaat om een gigantische klus. Vergelijkbaar met de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet", liet een woordvoerder van het verbond vrijdag weten. In Nederland staan er zo'n 6,5 miljoen van zulke polissen uit. "Deze operatie gaat verzekeraars enkele tientallen miljoenen euro's kosten", aldus de zegsman.

Klachten

Of klanten gedupeerd zijn, zal uit de te verstrekken informatie moeten blijken. "In individuele gevallen kan sprake zijn van klachten over het product. Verzekeraars zullen deze serieus nemen en waar nodig tot herstel overgaan", aldus het verbond.

De woordvoerder zegt dat er sprake kan zijn van schadevergoedingen "als de offerte afwijkt van wat er in werkelijkheid van de polis is terechtgekomen". Een schatting over de omvang van de schadevergoeding kon hij niet geven.

Woekerpolissen

Het balletje rondom de zogenoemde woekerpolissen ging vorig jaar rollen. Toen liet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zich kritisch uit over bepaalde financiële producten. Hoge verborgen kosten zouden het rendement drukken. Sindsdien liggen de aanbieders onder vuur van consumenten en de politiek.

Vanuit verschillende consumentenorganisaties klinkt inmiddels de wens tot de oprichting van een staatscommissie, die extra onderzoek gaat doen naar de beleggingsverzekeringen. Maar het Verbond van Verzekeraars (VVV) wijst die suggestie in de brief van de hand. Van zo'n commissie gaat volgens de VVV een "vertragende werking" uit.

Dat de verzekeraars de commissie niet zien zitten, betekent volgens de Consumentenbond dat zij "op ramkoers zitten". "Wij leggen nu een sterke druk op de volksvertegenwoordigers om de consumenten niet in de kou te laten staan", aldus de bond.

Het ministerie van Financiën liet bij monde van een woordvoerder weten de brief te hebben ontvangen, maar kon nog niet ingaan op de inhoud ervan.

Regeerakkoord

Regeerakkoord
Wat betekent het regeerakkoord voor jouw portemonnee? 

Koophuis

Koophuis
Hoe ziet de woningmarkt er in de nabije toekomst uit?

IEX.nl (mediapartner)

IEX.nl (mediapartner)
IEX.nl is hét beleggersplatform van Nederland. Volg alles van deze mediapartner. 

NUwerk

Tip de redactie