HOOFDDORP - Ruim 3 miljoen huishoudens in Nederland zullen in hun handen wrijven: met de komst van de euro kunnen meer Air Miles gespaard worden. Nu is dertig gulden goed voor een Mile, vanaf 1 januari is een euro goed voor een punt. Volgens de Air Miles-organisatie gaan spaarders daardoor bij ongewijzigd koopgedrag 9 procent meer sparen.

Natuurlijk worden de geschenken en de reisjes die met de Air Miles kunnen worden verdiend, ook 'duurder'. Net als het bestaande Air Miles-tegoed op 1 januari, worden die met 13,61 vermenigvuldigd. Op die manier worden het oude en nieuwe spaarsysteem gelijkgetrokken. Dertig gulden gedeeld door 1 euro is immers 13,61.

Air Miles, een initiatief van onder meer Albert Heijn, ABN Amro, V&D en Shell om klanten aan zich te binden, bestaat inmiddels zeven jaar. De deelnemende bedrijven die een andere beloningsstructuur hebben, veranderen die op hun eigen manier. Bij Shell krijgt de spaarder vanaf volgend jaar bijvoorbeeld 1 Air Mile voor een getankte liter. Nu is dat 1 Air Mile per 15 liter.

Dit jaar namen 3,1 huishoudens deel aan het spaarprogramma van Air Miles. Zij hebben samen zo'n 560 miljoen Miles gespaard en er miljoen uitgegeven. Het overgrote deel, 80 procent, ging naar geschenken. Oorspronkelijk waren zij vooral bedoeld voor korting op reizen.

/DOSSIERDe Euro