EP tegen liberalisering op nationaal spoor

STRAATSBURG - Het Europees Parlement heeft donderdag een voorstel verworpen om het nationale personenvervoer op het spoor te liberaliseren.

Wel is het europarlement in Straatsburg het eens met de Europese Commissie en de EU-lidstaten om het grensoverschrijdende personenvervoer op het spoor open te breken, per 2010.

De EU-lidstaten waren ook tegen de liberalisering van het nationale personenvervoer. Ook de meeste Nederlandse europarlementariërs (van CDA, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks) waren daar tegen.

De uitslag van de stemming was een verrassing voor velen in Straatsburg. De afgelopen dagen was voorspeld dat het voorstel voor internationale èn nationale liberalisering het integraal zou halen.

Compromis

PvdA-europarlementariër Jan Marinus Wiersma is opgetogen over de uitslag. "Het debat over het nationale treinverkeer moet je niet verwarren met het internationale personenvervoer."

De groep van de Europese socialisten, waarvan Wiersma deel uitmaakt, stemde verdeeld, maar in meerderheid tegen de voorstellen voor verdere liberalisering. Wiersma verwacht dat het nu gemakkelijker wordt om een compromis te bereiken met de EU-lidstaten. Die wilden ook geen nationale liberalisering per 2017.

Ook VVD-europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert reageerde blij verrast met de uitkomst van het debat in Straatsburg.

Tip de redactie