DEN HAAG - De ANWB wil dat er een nieuwe aanpak komt van het bereikbaarheidsprobleem in Nederland. In zijn nieuwjaarstoespraak pleit hoofddirecteur Guido van Woerkom van de ANWB voor "een robuust netwerk van snelwegen in Nederland".

"Door een lange reeks benuttingsmaatregelen (zoals spitsstroken) zit Nederland met een extreme verkeersdichtheid, waardoor zelfs de kleinste verstoring dramatische effecten heeft op de doorstroming. Vallen er twee vrachtwagens om, dan staan we vast van Zwolle tot Breda. De benuttingskaart is nu echt wel uitgespeeld", aldus Van Woerkom.

Kwetsbaar

Hij constateert dat in Nederland het meeste verkeer via de snelweg wordt geleid. Dat is goed voor de veiligheid maar maakt het snelwegennetwerk ook kwetsbaar, aangezien het aantal auto's de afgelopen jaren harder stijgt dan het aantal kilometers asfalt.

De ANWB wijst er nog eens op dat Nederland in 1990 ongeveer 5,2 miljoen auto's telde. Vorig jaar waren dat er 7,2 miljoen.

Overstap

"Op de zoektocht naar oplossingen moeten we minder kijken naar wegvakken en knooppunten en meer naar het netwerk als geheel", meent Van Woerkom. Hij verwacht meer heil van het verbeteren van overstapmogelijkheden tussen auto en openbaar vervoer en het creëren van alternatieve routes. Zo zou er een nieuwe verbinding moeten komen tussen de A20 bij Rotterdam en de A12 richting Den Haag.

Fileprobleem

De topman van de ANWB vindt dat het verbeteren van het netwerk de centrale gedachte moet zijn in nieuw beleid, en niet het oplossen van het fileprobleem. Van Woerkom vindt dat er snel iets moet gebeuren. "Op korte termijn ontkomen we er niet aan maatregelen te nemen om de kwetsbaarheid aan te pakken".