Banken wijzen op eigen verantwoordelijkheid consument

AMSTERDAM - Net als bij de aanschaf van een auto of magnetron, vinden banken dat klanten zich moeten verdiepen in de kenmerken van een financieel product dat ze afnemen.

De banken willen dat klanten zich in dat opzicht 'emanciperen'. Dat heeft voorzitter Piet Moerland van de Nederlandse Vereniging van Banken dinsdag gezegd in een nieuwjaarstoespraak.

Zorgplicht

"De zorgplicht die we hebben is een goede zaak, geen misverstand daarover. Voorlichting over financiële producten en diensten moet eerlijk, transparant en adequaat zijn. Maar mag op dit vlak ook niet van de consument een eigen verantwoordelijkheid worden verwacht?", aldus Moerland.

Daarmee reageerde de voorman naar eigen zeggen op een "actueel onderwerp". Momenteel liggen banken en ook verzekeraars onder vuur wegens producten zoals beleggingshypotheken en -verzekeringen.

Toezichthouders, de politiek en consumenten klagen over de ondoorzichtigheid en hoge kosten van dit soort producten.

Witwassen

Moerland vindt dat er een grens is aan wat men van banken kan verwachten. Zo wees hij op het groeiende aantal toezichthoudende taken opgelegd door de overheid, zoals op het gebied van witwassen van geld.

"Onze medewerkers zijn poortwachters, opsporingsbeambten, rechercheurs, douaniers geworden. We moeten oppassen dat we niet in een rol worden gedrongen die de onze niet kan zijn", aldus Moerland.

Normen

Verder dringen zaken als mensenrechten en milieu steeds vaker de bestuurskamer van banken binnen. Onderwerpen die je ook ziet op de agenda van overheden en kerken, aldus Moerland.

Volgens hem richten non-gouvernemente organisaties bij misstanden vaker hun pijlen op de financiers daarvan: de banken. "Het is niet aan ons de normen in de maatschappij te zetten. Banken kunnen geen substituut zijn voor leeglopende kerken of machteloze overheden", aldus Moerland.

Tip de redactie