AMSTERDAM - Nederlanders van Surinaamse afkomst die buiten Nederland hebben gewoond, mogen worden gekort op hun AOW. Dan is geen sprake van discriminatie. Dat heeft de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) bepaald naar aanleiding van een klacht van Surinaamse Nederlanders.

De klagers waren voor elk jaar dat zij in het buitenland hebben verbleven met twee procent gekort op hun pensioen.

Volgens hen betekende die korting dat de Sociale Verzekeringsbank en de staat discrimineerden op grond van ras. Iedere Nederlander, ongeacht afkomst, bouwt tussen zijn vijftiende en 65e jaar steeds twee procent AOW op.

Buitenland

Verblijf in het buitenland en vestiging in Nederland na het vijftiende levensjaar leveren een korting op van twee procent per jaar. Die korting wordt ook opgelegd aan bijvoorbeeld Turken, Antillianen en Marokkanen.

Volgens de CGB is de korting gerechtvaardigd omdat de regel is bedoeld om de autonomie van de voormalige Nederlandse gebiedsdelen te respecteren. Het is daarom volgens de commissie niet onredelijk de hoogte van het pensioen te baseren op de jaren dat iemand in Nederland heeft gewoond.

Uitspraken van de CGB hebben niet de juridische kracht van een vonnis. Ze leveren een onafhankelijk oordeel op over de rechtsgeldigheid van een regeling.