DEN HAAG - Ook militairen die geen operationele functies hebben, zoals kantoormedewerkers, moeten in principe geschikt zijn voor uitzending naar crisisgebieden. Dat zegt de nieuwe directeur Aansturen Operationele Gereedstelling (DAOG), Hans Wehren in de Defensiekrant.

Het is volgens de generaal-majoor "een complex en tegelijkertijd noodzakelijk project". Het bijhouden van de nieuwe militaire basisvaardigheden, die voor iedereen gaan gelden, kost circa drie dagen per jaar. Sommige militairen moeten daarvoor een flinke inhaalslag maken.

"Bij militairen die niet op een operationele functie zitten, was bijvoorbeeld de schietvaardigheid tot nu toe niet van het grootste belang", aldus Wehren.