DEN HAAG - Minister Johan Remkes van Binnenlandse Zaken blijft de eisen van de ambtenarenbonden voor een loonsverhoging van 2,5 procent afwijzen. Hij heeft dat donderdag aan de bonden geschreven.

Remkes doet wel een beroep op de bonden het CAO-overleg niet helemaal stil te leggen. Hij onderstreept nog eens dat hij bij een CAO met een looptijd van vier jaar bereid is "substantieel meer" te bieden dan de 2 procent loonsverhoging die hij bij een CAO van één jaar wil toestaan.

Buiten proportie

Remkes acht de looneis van de bonden "buiten proportie". Zij willen behalve 2,5 procent meer loon ook 100 euro ter compensatie van de hogere zorgkosten. De bonden hebben gedreigd actie te voeren als de minister niet aan hun wens tegemoetkomt.

Remkes noemt dat in zijn brief de eigen verantwoordelijkheid van de bonden, maar hij vraagt die wel om het kabinet tijdig op de hoogte te stellen van de acties. In november hielden de bonden al een protestmanifestatie in Den Haag, waaraan ruim vierduizend rijksambtenaren deelnamen. Remkes werd daar op boegeroep onthaald.

Onfatsoenlijk

Onderhandelaar Alfred Lohman (CNV Publieke Zaak) had donderdagavond nog geen brief van de minister ontvangen. "Ik ben de hele middag in het actiecentrum geweest, maar ik heb niets gezien. Het is onfatsoenlijk dat de minister via de pers aangeeft wat hij wil. Dit getuigt van weinig respect", aldus Lohman.

Opening

Ook Jan Willem Dieten (onderhandelaar Abvakabo FNV) had nog niets gehoord van de minister. "Niet netjes", aldus Dieten.

"Wat ik nu hoor, denk ik niet dat de reactie van Remkes een opening biedt. Het is ook niet nieuw dat hij meer zou willen bieden bij een CAO voor vier jaar. Alle alternatieven tussen vier maanden en tien jaar zijn al over tafel gegaan." De bonden beraden zich vrijdagochtend op de nu ontstane situatie.