BUNNIK - Het nieuwe kabinet moet meer vaart maken bij het terugdringen van milieuvervuilende voertuigen. Dat vindt Jan Ploeg, de nieuwe voorzitter van de bond van garagehouders (Bovag).

Hij bepleitte donderdag tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst maatregelen om de milieubelasting van het Nederlandse wagenpark terug te dringen.

Ploeg vindt onder meer dat er een subsidieregeling moet komen om oude auto's sneller van de weg te krijgen. Volgens de Bovag-voorzitter veroorzaakt 5 procent van de auto's in Nederland 40 procent van de vervuiling. Het gaat dan met name om auto's ouder dan tien jaar.

Beloning

De inbouw van roetfilters in dieselauto's moet ook beter worden beloond. Naast de 500 euro subsidie die nu al wordt verstrekt, moeten automobilisten die zo'n roetfilter laten inbouwen, ook nog een jaarlijkse korting van 100 euro krijgen op hun motorrijtuigenbelasting.

"Dan wordt het een stuk aantrekkelijker om het filter in te laten bouwen'', aldus Ploeg. Bezitters van schone (lease)auto's moeten ook worden beloond in de vorm van lagere belastingen.

Volgens de Bovag-voorman kunnen de maatregelen worden betaald uit de rijksbegroting. Een lastenverhoging voor automobilisten is uit den boze. Ploeg: "Automobilisten leveren de schatkist jaarlijks 16 miljard euro op. Met dat geld is alles goed te betalen''.