AMSTERDAM - Oud-FNV-bestuurder Herman Bode is woensdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dit heeft de vakcentrale FNV donderdag bekendgemaakt. Bode was van 1982 tot 1985 vice-voorzitter van de FNV.

Bode was een vakbondsman in hart en nieren. Hij was vakbondsbestuurder van zijn 28e tot zijn pensioen. Legendarisch werd hij met zijn woorden "Willen we naar de Dam, dan gaan we naar de Dam". Die sprak hij in 1980 bij een demonstratie tegen bezuinigingsplannen van het kabinet.

De FNV betreurt het verlies van een man met grote verdiensten voor de vakbeweging. "Herman Bode was in zijn tijd een belangrijk boegbeeld van de vakbeweging. Hij was warm, gedreven, heel herkenbaar voor werknemers", aldus FNV-voorzitter Agnes Jongerius.

"Hij was zeer betrokken bij het lot van mensen buiten het arbeidsproces, zoals werklozen en arbeidsongeschikten." Jongerius noemde het een bijzondere verdienste dat Bode in een tijd van sterk oplopende werkloosheid een plek in de vakbeweging wist te bevechten voor mensen zonder baan.

NKV

Herman Bode begon zijn vakbondscarrière bij het NKV, het Nederlands Katholiek Vakverbond. Vanaf zijn 28e was hij vakbondsbestuurder, te beginnen bij de katholieke bond van metaalarbeiders.

In 1977 trad hij toe tot het federatiebestuur van het NKV, waarvan hij twee jaar later vicevoorzitter werd. In 1982 fuseerde het NKV met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) tot de FNV. Bode werd vicevoorzitter van de FNV, Wim Kok voorzitter.

Bevlogen

Bode was een bevlogen vechter tegen sociaal onrecht. Hij verzette zich fel tegen bezuinigingsplannen van de kabinetten Van Agt en Lubbers. Hij leidde het verzet tegen aantasting van de automatische prijscompensatie, wachtdagen in de ziektewet en eigen bijdragen in het ziekenfonds.

In 1985 ging hij met pensioen. Ook daarna bleef hij zich inzetten voor kerkelijk-sociale organisaties, zoals 'De arme kant van Nederland'. Ook was hij actief in de strijd tegen het apartheidsbewind in Zuid-Afrika.

CNV

De vice-voorzitter van het CNV, Rienk van Splunder, omschreef Bode als een authentieke en bevlogen vakbondsman. Hij was niet beroepsmatig bevlogen, hij was bevlogen. Respect voor hem is op zijn plaats, aldus Van Splunder. Hij wees erop dat Bode ook na zijn pensioen, tot op hoge leeftijd actief is gebleven onder meer bij "De arme kant van Nederland'.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW herinnert zich Bode als een man die zich met hart en ziel inzette voor de belangen van zijn achterban. Bode was ook iemand met wie constructief viel samen te werken, omdat hij respect had voor ieders belang.

MKB-Nederland noemt hem een "klassieke, strijdbare vakbondsman''. Hij heeft blijvende betekenis doordat hij heeft bijgedragen aan de vorming van de FNV.