GENEVE - Tussen de Verenigde Staten en Canada is een nieuw handelsgeschil ontstaan. Canada heeft de Wereldhandelsorganisatie WTO ingeschakeld uit onvrede over Amerikaanse subsidie aan graanboeren.

Volgens de Canadezen is met deze landbouwsteun een jaarlijks bedrag gemoeid van 9 miljard dollar.

De WTO, die in Genéve is gevestigd, zal in eerste instantie om bemiddeling worden gevraagd. Als dat niet helpt, kan een geschillencommissie in het leven worden geroepen. Een uitspraak van zo'n commissie kan tot strafmaatregelen leiden. Voordat het zover is, zijn de partijen echter maanden of zelfs jaren verder.

Miljardensteun

Canada meent dat de miljardensteun die de Amerikaanse boeren ontvangen tot lagere prijzen heeft geleid. Canadese boeren zouden daar weer de dupe van zijn.

Eerder hadden de VS en Canada een handelsgeschil over timmerhout. Dat conflict heeft meer dan twaalf jaar geduurd en kwam ten einde door een overeenkomst die in september werd gesloten.