DEN HAAG - Bijna de helft (46 procent) van de werknemers die na twee jaar ziekte in 2006 voor minder dan 35 procent arbeidsongeschikt werd verklaard, is (weer) aan het werk. Ruim een derde is aan de slag gebleven bij de oude werkgever.

Van de werknemers die werden ontslagen, wist een op de vijf weer aan de slag te komen bij een andere baas.

Dat blijkt uit een dinsdag verschenen onderzoek dat werkgeversorganisaties en de vakbeweging in de Stichting van de Arbeid hebben laten verrichten.

Uitkering

De sociale partners hebben bij invoering van de nieuwe WAO, de WIA, in 2006 afgesproken dat mensen die minder dan 35 procent worden afgekeurd zoveel mogelijk aan het werk moeten blijven. Deze groep heeft namelijk in het nieuwe, strengere stelsel geen recht meer op een uitkering.

FNV-bestuurder Leo Hartveld constateert dat de afspraken voor de helft werken. "Maar we hebben de afspraken voor iedereen gemaakt. We hebben het over mensen die grotendeels wél arbeidsgeschikt zijn." CNV-voorman René Paas verweet eerder deze week werkgevers nog dat ze te weinig doen voor deels arbeidsongeschikten.

Ziek

Maar volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland blijkt uit het onderzoek dat de problemen met deze werknemers genuanceerder liggen. "Vooral in kleinere organisaties is het vaak lastig een andere, geschikte functie te vinden. Ook komt een deel niet aan het werk, omdat ze nog te ziek zijn", aldus een woordvoerder van VNO-NCW. Hij stelt dat werkgevers de komende tijd met de vakbeweging willen praten over oplossingen.

KLM

De FNV gaat graag het gesprek aan. Volgens Hartveld valt er te leren van ondernemers die het al goed doen. Hij wijst op luchtvaartmaatschappij KLM die tijdelijk een ontslagverbod voor de 35-procentafgekeurde heeft ingesteld. "Ook moeten we naar de overheid, omdat de keuring te streng is. Mensen worden slechts 35 procent afgekeurd, maar blijken te ziek om te werken."

Ziektejaren

De meeste maatregelen om mensen weer aan de slag te krijgen of te houden, worden in de eerste twee ziektejaren genomen. Ruim een vijfde van de bazen onderneemt in die periode volgens werknemers helemaal niets. Volgens Hartveld valt hier nog een wereld te winnen.

Verder blijkt dat zowel een derde van de werknemers als van de werkgevers behoefte heeft aan ondersteuning bij de re-integratie. Er wordt bijvoorbeeld gevraagd om een vast aanspreekpunt bij uitkeringsinstantie UWV.

Netwerken

Ook pleiten FNV, VNO-NCW en MKB-Nederland voor het opzetten van netwerken van werkgevers, die met elkaar contact kunnen opnemen als voor werknemers een geschikte functie buiten de eigen organisatie moet worden gevonden.