AMSTERDAM - De bouw moet geschikt worden gemaakt voor vrouwen. Dat kan het tekort aan personeel oplossen. Dat stelt FNV Bouw dinsdag. Volgens de vakbond ziet de bouw vrouwen stelselmatig over het hoofd, wat ten koste zou kunnen gaan van de het aantal huizen dat gereed komt.

In een dinsdag verschenen rapport van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) wordt gesteld dat bouwbedrijven steeds meer moeite hebben bij het zoeken naar personeel.

Het aantal afgegeven bouwvergunningen is vorig jaar met dertig procent gestegen. Investeringen in nieuwe bedrijfspanden en in de infrastructuur groeien dit jaar waarschijnlijk.

Arbeidskrachten

Vergrijzing zorgt volgens het EIB voornamelijk voor krapte op de arbeidsmarkt.

Toekomstige arbeidskrachten in de bouw moeten volgens het instituut worden gezocht binnen de mannelijke beroepsbevolking, onder werkzoekenden en onder leerlingen in het voor de bouw relevante onderwijs.

FNV

Het is niet duidelijk hoeveel mensen op dit moment een baan zoeken in de bouw. FNV Bouw schat hun aantal op 190 duizend.

Gegevens over hoe krap de situatie op de arbeidsmarkt is, zijn niet beschikbaar. Evenmin is duidelijk hoeveel vrouwen op dit moment werkzaam zijn in de bouw.