DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) voorziet dit jaar een verdere toename van het aantal fusies en overnames. Vooral de zorgsector zal een groot aantal concentraties te zien geven, schrijft de kartelautoriteit in de dinsdag verschenen agenda voor 2007.

De groei zal zich vertalen in meer besluiten van de NMa. Op verzoek van de Tweede Kamer houdt de instantie zich in toenemende mate bezig met de zorgsector. De Kamer wil dat de NMa zich al in een vroeg stadium buigt over mogelijke concentraties in de zorg.

Toezichthouders

De NMa houdt er ook rekening mee dat het nieuwe kabinet minder geld uittrekt voor toezichthouders. De kartelautoriteit vreest de gevolgen. "Goed toezicht is nodig. De politiek zou erin moeten investeren", aldus bestuursvoorzitter Pieter Kalbfleish. "Er komen nog steeds nieuwe zaken op ons terrein."

"Het is onder sommige omstandigheden ook niet zo erg, want het dwingt je scherper naar je eigen organisatie te kijken", zei Kalbfleisch dinsdag voorafgaand aan de presentatie van de Nma-plannen voor het nieuwe jaar.

De NMa schat dat zijn toezicht het afgelopen jaar een economisch effect van 800 miljoen euro heeft opgeleverd tegen 606 miljoen euro in 2005. Kalbfleisch benadrukt dat er meer is dan geld. "Kartels zijn niet alleen economisch nadelig maar ook juridisch verboden en maatschappelijk ongewenst."

VNU

Het afgelopen jaar kende Nederland een golf van overnames. Zo werd het informatieconcern VNU door durfinvesteerders van de beurs gehaald en werd de chipdivisie van Philips overgenomen door investeringsmaatschappijen. Daarnaast liggen Stork en Ahold onder vuur van hedgefunds, die willen dat de bedrijven onderdelen afstoten.

De kartelautoriteit maakte bij de presentatie van de agenda wel een voorbehoud. "Het valt moeilijk in te schatten wat de plannen van het kabinet zullen zijn, met name ten aanzien van de marktwerking en het werk van toezichthouders."

Overtredingen

De toezichthouder laat de speciale aandacht voor de bouwsector en de vrije beroepen varen. De media- en telecomsector krijgt, net als in 2006, extra aandacht. "In 2006 zijn reeds concrete onderzoeken gestart naar mogelijke overtredingen, waarover de NMa in 2007 zal berichten", schrijft de kartelautoriteit in haar voornemen voor het nieuwe jaar.

Prijsafspraken

Ook de financiële sector krijgt extra aandacht van de NMa. De NMa volgt met name de invoering in 2008 van de Europese betalingsmarkt (SEPA) op de voet. Dit initiatief van banken kan volgens de kartelwaakhond leiden tot prijsafspraken, marktverdeling en andere vormen van "onderlinge afstemming", zo liet deze in december al weten.