DEN HAAG - Buiten het zicht van de fiscus hebben Nederlandse belastingbetalers 60 miljard euro aan spaargeld in het buitenland gestald. Dat is de inschatting van de juristen K. van Mens en R. Steenman op basis van onderzoek en analyse. Zij publiceren hun bevindingen in het Nederlands Juristenblad, dat vrijdag verschijnt.

De auteurs pleiten in hun artikel voor een generaal pardon. Dan zouden de Nederlanders die hun in het buitenland geplaatste kapitaal niet bij de fiscus hebben gemeld, alsnog belasting gaan betalen. Dat kan "een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verkleining van het financieringstekort van de overheid", menen de twee juristen uit Amsterdam. Van Mens is tevens hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit van Utrecht.

Afkopen

Om de Nederlandse zwartspaarders te prikkelen hun vermogen alsnog bij de fiscus op te geven, zouden ze hun belastingontduiking in het verleden moeten kunnen afkopen. Dat kan door ze een beperkt deel van het bedrag dat ze schuldig zijn aan de fiscus te laten betalen, opperen de juristen. Zij noemen een vast tarief voor het terug te halen vermogen van 20 procent.

Er bestaat overigens al een 'inkeerregeling'. Deze is echter minder ruimhartig dan het voorstel van de juristen. De huidige regeling biedt spaarders met verzwegen buitenlandse tegoeden de kans zich alsnog te melden. Ze kunnen dan een aanslag krijgen, maar hoeven geen boete te betalen. Het ministerie van Financiën meldde in november dat deze regeling een groot succes is.

De juristen rekenen erop dat bij een generaal pardon het aangiftegedrag van de voormalige belastingontduikers verbetert. Ook bespaart elke zwartspaarder die besluit niet langer zijn vermogen te verbergen de Belastingdienst veel controle, opsporing en handhaving. Daarnaast komen voor de fiscus vermogens in zicht waarover anders nooit belasting kan worden geheven.

Generaal pardon

In hun pleidooi voor een generaal pardon wijzen de twee juristen op de ervaring met zulke maatregelen in het buitenland. Ook stellen zij dat daarvoor nu in Nederland een gunstig klimaat heerst. "Het zou een nuttige resultante kunnen zijn van het debat over normen en waarden." Daarbij krijgen zwartspaarders de kans met een schone lei te beginnen.

Om het succes van een generaal pardon te vergroten zou de opbrengst ervan besteed moeten worden aan een breed gedragen doel. Van Mens en Steenman noemen hierbij onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en het tegengaan van de negatieve effecten van de vergrijzing.