DEN HAAG - Directeur Coen Teulings van het Centraal Planbureau is "iets pessimistischer'' over het probleem van de vergrijzing dan vorig jaar. Toen verscheen een CPB-rapport, waarin becijferd werd dat de overheidsuitgaven op termijn met 11 miljard euro omlaag moeten om de kosten van de vergrijzing betaalbaar te houden.

Teulings zei zondag in het televisieprogramma Buitenhof dat het probleem wat groter kan worden door onder meer de hogere kosten van de gezondheidszorg en het stijgen van de levensverwachting. "Het is niet dramatisch, maar je moet het probleem wel oplossen.''

Zeggen dat het allemaal reuze meevalt, zoals sommigen doen, lijkt Teulings "niet verstandig''. "Het probleem is er echt.''

Relativeren

Het relativeren van het vergrijzingsprobleem is de afgelopen maanden gebeurd door onder anderen oud-PvdA-minister Marcel van Dam, voormalig CDA-minister Bert de Vries en SP-leider Jan Marijnissen.

Teulings wilde niet vooruitlopen op de afspraken die de beoogde coalitiepartners CDA, PvdA en ChristenUnie in hun regeerakkoord moeten maken om de vergrijzing betaalbaar te houden. Wel hoopt hij dat de partijen het extra geld waarover de overheid de komende jaren beschikt door de economische voorspoed, goed zullen gebruiken. "De verleiding is sterk om meer te spenderen.''