BRUSSEL - Het inkomen van Nederlandse boeren is het afgelopen jaar het snelst gestegen van alle boeren in de Europese Unie. Dat blijkt uit cijfers van het statistisch bureau Eurostat (pdf).

Het gemiddelde inkomen van agrariërs over de hele EU steeg 2,6 procent. In Nederland steeg het maar liefst 17,6 procent.

Franse en Oostenrijkse boeren zagen hun inkomen ook fors toenemen, met 8,6 en 6,6 procent. De Finnen en Ieren moesten het met respectievelijk 6,2 en 10,2 procent minder doen. Ook boeren in Italië, Slowakije, Slovenië, Estland en Malta zagen hun inkomen dalen.

Terugblik

Het beeld ten opzichte van het jaar 2000 ziet er echter heel anders uit. Nu verdienen Nederlandse boeren 1 procent minder dan toen.

Het gemiddelde van de EU ligt dan 4,5 procent hoger, met uitschieters in de nieuwe EU-landen als Litouwen, Estland en Letland, waar boeren nu meer dan twee keer zoveel verdienen als in 2000.