WORKUM - De nieuwe gasleiding onder het IJsselmeer is over een lengte van tientallen meters losgeschoten van de bodem. De nog niet in gebruik zijnde leiding zweeft daardoor voor de kust van Workum in het water, zo meldde eigenaar de Gasunie in Groningen woensdag.

De leiding in het IJsselmeer is onderdeel van een gasleiding van Rusland naar Engeland en was in principe klaar. De hevige stroming in het IJsselmeer heeft de deels in de bodem liggende leiding echter losgeslagen. De leiding bestaat uit pijpen van 18 meter lang met een doorsnede van 1 meter. De pijpleiding van staal en beton is door het incident overigens niet gebroken.

Waarschuwing

De Gasunie heeft een waarschuwing aan de scheepvaart uitgedaan om voor de Friese kust bij Workum geen ankers uit te gooien. Ook heeft Rijkswaterstaat markeringsboeien geplaatst, om te voorkomen dat schepen met een grote diepgang tegen de leiding varen.

Een zegsman van de Gasunie noemt het losslaan "een zeldzaamheid." Wat de financiële schade is, weet de woordvoerder nog niet. De pijp wordt in september dit jaar in gebruik genomen.

Het ongeval zou daar geen verandering in brengen. Wanneer de leiding weer in de bodem wordt gelegd, is nog onbekend.