DEN HAAG - Het aantal gelovigen dat bewust niet is verzekerd, is vorig jaar verdubbeld. In Nederland wonen ongeveer 11.000 mensen die door hun levensovertuiging bezwaren hebben tegen verzekeringen, waaronder de AOW en WW. Zij maken gebruik van een speciale regeling om onder die verplichting uit te komen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) schrijft die stijging toe aan de komst van de nieuwe Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006, waardoor iedereen (ook minderjarigen) verplicht is zich te verzekeren tegen ziektekosten. Gemoedsbezwaarden kunnen de SVB vragen om vrijstelling van premies. Ze moeten dan wel extra veel belasting betalen.

Gelderland

De meeste verzekeringsweigeraars wonen in Gelderland (40 procent), Zuid-Holland (25 procent), Utrecht en Zeeland. Deze concentratie loopt over de zogenoemde Bible belt, waar relatief veel gereformeerden wonen.

Gemeenten met het grootste aandeel gemoedsbezwaarden zijn Neder-Betuwe (4,88 procent), Bergambacht en Staphorst (minder dan 2 procent). Ongeveer een derde van de gemoedsbezwaarde huishoudens bestaat uit kinderrijke gezinnen.

De SVB, die de administratie bijhoudt van alle geregistreerde gemoedsbezwaarden, kan ontheffing verlenen van de premieplicht. In plaats van premie betalen de gemoedsbezwaarden hetzelfde bedrag aan loonbelasting. De Belastingdienst stort dat op een spaarrekening, waarop weigeraars voor bijvoorbeeld hun zorgkosten een beroep kunnen doen.