BRUSSEL - De Belgische economie is in het derde kwartaal niet verder gekrompen, althans wanneer wordt gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Dat betekent dat België net niet in een recessie zit. In het tweede kwartaal kromp de economie immers, en twee kwartalen krimp is volgens economieboekjes een recessie.

Wordt de seizoenscorrectie echter uit de cijfers gehaald, dan is het bruto binnenlands product wel degelijk kleiner geworden (0,3 procent), zo meldde het Instituut voor de Nationale Rekeningen woensdag. En dan zou er dus wel sprake zijn van een recessie.

De economische groei op jaarbasis bedroeg in België in het derde kwartaal nog maar 0,9 procent. Het gaat trouwens om voorlopige cijfers.