MUNCHEN - Natuurrampen hebben dit jaar veel minder economische schade aangericht dan in 2005. Volgens de Duitse herverzekeraar Münchener Rück bedraagt de schade tot dusver 45 miljard dollar (34 miljard euro). Dit is een vijfde van het bedrag het jaar ervoor, meldde het Duitse concern donderdag.

Vooral het uitblijven van grote orkanen voor de Amerikaanse kust verlaagde de schadepost. In 2005 werd de Amerikaanse oostkust nog geteisterd door de orkaan Katrina, die New Orleans overspoelde met zeewater.

Toch is er dit jaar geen trend gezet, verwacht Münchener Rück. "De opwarming van de aarde bestrijdt eigenlijk niemand meer. Op de lange termijn zal dit leiden tot een groter aantal zware natuurrampen ", aldus een vertegenwoordiger van het concern.

Orkanen

Dit jaar zijn ongeveer 18.000 mensen om het leven gekomen bij aardbevingen, orkanen en andere rampen. In 2005 stierven alleen al bij aarbevingen in India en Pakistan rond de 100.000 mensen.

In mei dit jaar kwamen de meeste mensen om, ongeveer 5700, bij een zware aardbeving op het Indonesische eiland Java. Wereldwijd was er voor 15 miljard dollar aan schade verzekerd.

Geld

Het jaar ervoor was dat 99 miljard dollar. Het verzekerde bedrag is veel lager omdat mensen in ontwikkelingslanden veelal geen geld hebben om zich in te dekken tegen natuurrampen.

Zo richtten tropische stormen in Azië dit jaar voor 15 miljard dollar aan schade aan, terwijl er maar voor 1,5 miljard dollar was verzekerd. De meeste schade in Europa werd in 2006 veroorzaakt door de extreem sneeuwrijke winter.