AMSTERDAM - Bedrijven in het openbaar vervoer moeten hun werknemers beter beschermen tegen agressieve reizigers. Dit blijkt uit een rapport van de Arbeidsinspectie dat staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Volgens een onderzoek uit 2005 heeft de helft van alle werknemers in deze branche te maken met agressie. De agressie loopt uiteen van schelden tot lichamelijk geweld. Ze leidt bij werknemers tot stress, ziekteverzuim en uitval.

Volgens Van Hoof wordt er momenteel gestreefd naar een verdubbeling van de strafeis bij geweld tegen personeel. Hij roept OV-bedrijven op hun werknemers beter te beschermen.

De geïnspecteerde bedrijven zijn zich momenteel wel bewust van de risico's, maar bij de helft bleek het nog altijd te schorten aan opvang en nazorg. Ook is de training in het omgaan met agressieve reizigers bij veel vervoersbedrijven nog onder de maat, aldus Van Hoof.

Verbeteringen

Verbeteringen zijn er ook, in de vorm van camera's en afschermingen van chauffeurs. Deze zijn echter bij slechts drie van de vijftien bedrijven, die door de Arbeidsinspectie onder de loep zijn genomen, adequaat. Zo komt het bij de overige bedrijven voor dat de bedreigde werknemer onzeker blijft of er hulp onderweg is.

De overige twaalf bedrijven blijven onder controle totdat zij hun zaken op orde hebben, wat betreft de beveiliging van hun werknemers.

Spoorwegen

De Nederlandse Spoorwegen, een van de bedrijven die kritiek kregen van de Arbeidsinspectie, benadrukt in een reactie dat het de afgelopen jaren al veel heeft gedaan "om agressie tegen werknemers te verminderen en te zorgen voor betere assistentieverlening en opvang en nazorg".

Alle medewerkers beschikken over communicatiemiddelen om hulp te kunnen inroepen en er zijn afspraken gemaakt over assistentieverlening, opvang en nazorg. NS kondigt aan dat het daarbij nog meer gebruik gaat maken van het Instituut voor Psychotrauma.

"Om de veilige werkomstandigheden van onze medewerkers (en het veiligheidsgevoel van reizigers) nog beter te waarborgen zijn er inmiddels proeven gedaan met noodknoppen voor medewerkers (en reizigers) in combinatie met intelligente camera's", aldus een NS-woordvoerder.

FNV

De vakbond FNV Bondgenoten wil weten welke bedrijven zijn aangeschreven door de inspectiedienst en wat de problemen precies waren. De vakbond wil daarna overleg met de betreffende ondernemingen.

Connexxion

Desgevraagd lieten Connexxion en de RET (openbaar vervoer in Rotterdam) weten dat de Arbeidsinspectie kritiek op hen heeft geuit. De RET is volgens een woordvoerder blij met de aanmerkingen. "Ze hebben ons scherp gemaakt. Tijdens zo'n controle komt er altijd wel iets boven dat beter kan. Bij ons gaat het om aandacht voor preventie en training van en communicatie met het personeel." Connexxion laat weten dat het personeel beter moet worden geïnformeerd over de procedures rond het onderwerp agressie.