AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam begint twee procedures rond de privatisering van Schiphol. De gemeente blokkeerde die privatisering eind september, waarop minister Gerrit Zalm van Financiën direct aankondigde de tegenstem van de hoofdstad met een Koninklijk Besluit te zullen vernietigen.

Amsterdam stapt naar de Raad van State om dat vernietigingsbesluit van tafel te krijgen, maakte de gemeente donderdag bekend. Zij zal de Raad van State vragen of er sprake is van misbruik van bevoegdheden. Ook wil de gemeente weten of het middel van vernietiging per Koninklijk Besluit gerechtvaardigd is in een relatie tussen twee aandeelhouders. Het middel dat Zalm heeft ingezet, is volgens de hoofdstad onaanvaardbaar.

"Wij zijn van mening dat de Staat het vernietigingsinstrument oneigenlijk heeft ingezet", aldus wethouder Lodewijk Asscher (luchthaven). "Daardoor voelen wij ons als aandeelhouder niet behoorlijk behandeld. Voor mij is het helder dat er niet goed met onze belangen wordt omgegaan."

Enquête

Amsterdam sleept bovendien NV Luchthaven Schiphol voor de Ondernemingskamer. De stad wil dat die een enquête beveelt naar het beleid en de gang van zaken van Schiphol om vooral het gedrag van de Staat als aandeelhouder aan de orde te stellen. "Wij vinden dat men niet redelijk en billijk met ons belang als aandeelhouder is omgegaan conform het burgerlijk recht. Dat is de vennootschap aan te rekenen", zei Asscher in Het Financieele Dagblad.

Tijdens een besloten aandeelhoudersvergadering in het najaar sprak Amsterdam haar veto uit over de statutenwijziging die nodig is om een beursgang van Schiphol mogelijk te maken. Zalm had die vergadering uitgeschreven, omdat hij vaart wilde maken met de verkoop van het staatsbelang van 49 procent in de luchthaven.

Amsterdam is voor 21,8 procent eigenaar van Schiphol.