AMSTERDAM - Om werknemers langer aan het werk te houden, is het nodig dat zij niet alleen kunnen promoveren, maar moeten werkgevers ze ook een stapje terug kunnen laten doen. Dat schrijven een aantal werkgeversorganisaties in een vertrouwelijke instructie die in handen van de Volkskrant is.

Om Nederlanders in ieder geval tot hun 65e aan het werk te houden, moet het mogelijk zijn dat een werknemer een lagere functie gaat vervullen. Anders zouden oudere werknemers te duur worden.

Demotie van werknemers is volgens de werkgevers mogelijk nu het wettelijk mogelijk is de pensioenopbouw voort te zetten op grond van het oude, hogere salaris. Een werknemer kan daardoor een lagere functie gaan bekleden zonder dat zijn oudedagsvoorziening in gevaar komt.

Vergrijzing

Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en AWVN hebben de instructie opgesteld naar aanleiding van gesprekken over duurzame inzetbaarheid. De vergrijzing maakt het noodzakelijk dat Nederlanders langer doorwerken.

Om oudere werknemers niet te duur te laten worden, zijn volgens de werkgevers maatregelen nodig. Een daarvan is het langer doorwerken op een lager functieniveau.