DEN HAAG - De aangekondigde reorganisatie van het gevangeniswezen loopt opnieuw vertraging op. Na aanhoudende kritiek op de plannen heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een adviesaanvraag erover aan de groepsondernemingsraad ingetrokken.

Dat was nodig om verder te kunnen praten met de raad over de invulling van de modernisering van het gevangeniswezen.

bewakingscamera's

Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie, waar DJI onder valt, zaterdag gezegd. In het voorgestelde nieuwe gevangenisregime zou meer met moderne technologie zoals bewakingscamera's worden gewerkt, waardoor er minder bewakers nodig zijn. Gevangenispersoneel stelde daarop dat dat voor onveilige situaties zal zorgen.

De ondernemingsraad bracht een negatief advies over de plannen uit en ook de vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak hadden al gewaarschuwd dat het terugbrengen van personeel grote risico's met zich meebrengt.

De reorganisatie heeft betrekking op 8000 tot 9000 gevangenismedewerkers. Gedetineerden in zeven gevangenissen zouden aanvankelijk aan het einde van dit jaar al te maken krijgen met het nieuwe regime, waarna het geleidelijk ook in de andere gevangenissen zou worden ingevoerd.

DJI heeft de adviesaanvraag om procedurele redenen ingetrokken. De dienst is volgens de woordvoerder namelijk gebonden aan bepaalde termijnen om besluiten te nemen. Formeel gezien zijn de plannen daarmee voorlopig van de baan.

Maar de zegsman benadrukte dat het gesprek over de modernisering van het gevangeniswezen, waarbij meer op maat moet worden gewerkt, doorgaat. Er zullen wijzigingen moeten komen, maar de inzet blijft hetzelfde, aldus de woordvoerder. Begin volgend jaar zal DJI meer bekendmaken over de resultaten van de gesprekken.

Doelmatiger

Het zogeheten programma Detentie en Behandeling op Maat, dat in hoofdlijnen op steun van de Tweede Kamer kon rekenen, was erop gericht om de detentie van volwassenen doelmatiger en doeltreffender te organiseren. Daarbij zouden gedetineerden meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun eigen gedrag. Een stelsel van straffen en belonen moet daarbij aanzetten tot goed gedrag. Het ministerie heeft altijd gezegd dat het systeem niet wordt ingevoerd om te bezuinigen en dat het uitgebreidere cameratoezicht nooit het werk van bewakingspersoneel zal vervangen.