DEN HAAG - De Socialistische Partij (SP) en de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) zijn met elkaar eens dat de mens niet op aarde is om zeven dagen per week te werken. Samen hebben ze een wetsvoorstel ingediend om "misbruik" van de koopzondag tegen te gaan.

Bij de SP zal het vooral gaan om sociale motieven, bij de SGP spelen godsdienstige overwegingen een belangrijke rol, zegt SGP-fractieleider Bas van der Vlies hierover. Zijn partij heeft herhaaldelijk schriftelijke vragen gesteld over gemeenten, waaronder Leiden en Almere, die een deel van de stad of de hele gemeente uitroepen tot toeristisch gebied. Op grond daarvan mogen de winkeliers vervolgens de deuren op zondag open houden.

Tot dusver wil het kabinet niet tot beperkende maatregelen overgaan. Wel is de winkeltijdenwet geëvalueerd, maar het kabinet laat besluitvorming over aan een nieuwe regering.

De winkeltijdenwet gaat uit van hoogstens twaalf koopzondagen per jaar, maar voor gemeenten met een "toeristisch regime" is een uitzondering mogelijk. Volgens SGP en SP misbruiken gemeenten, die weinig of geen toeristische aantrekkingskacht hebben, deze bepaling. Beide partijen willen met de initiatiefwet deze "sluiproute afsnijden".

Geen einde

De initiatiefwet is niet bedoeld om een einde te maken aan koopzondagen in historische binnensteden of op boulevards van drukbezochte badplaatsen. Wel voorziet die in strengere regels rond de toeristische bepaling. Zo moet een "betere handhaving van de winkeltijdenwet" worden gewaarborgd.

"Bovendien wordt op deze manier goed aangesloten bij het door een ruime meerderheid van de werknemers, winkeliers en de Nederlandse bevolking als geheel gewenste behoud van de zondag als bijzondere dag."

De ChristenUnie was ook betrokken bij de opstelling van de initiatiefwet, maar wil er nu niet haar naam aan verbinden. De partij van André Rouvoet onderhandelt inmiddels over het vormen van een nieuwe regering met CDA en PvdA. "Wij willen niet op twee borden tegelijk schaken", zegt Tweede Kamerlid Arie Slob van de ChristenUnie.

"Dat neemt niet weg dat de inhoud van het wetsvoorstel ons zeer aanspreekt." Ook de ChristenUnie uitte kritiek op de "toeristische koopzondag", onder meer bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken.