DEN HAAG - De Arbeidsinspectie heeft de aanpak van agressie tegen werknemers voor volgend jaar als speerpunt benoemd. Circa duizend werkplekken worden gecontroleerd.

Daarbij wordt gekeken naar de risico's voor wegwerkers die "soms de gram over zich heen krijgen van passerende automobilisten", en de risico's voor werknemers in justitiële inrichtingen, gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg.

Dat blijkt uit het donderdag gepresenteerde Jaarplan 2007 van de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken. In totaal inspecteert de dienst bij 22.000 bedrijven en instellingen de werkomstandigheden in 2007.

Zo wordt de bescherming van bezorgers van witgoed en bij verhuizers tegen lichamelijk belasting door sjouwen en sjorren bekeken. In de vervoersbranche wordt de naleving van werk- en rusttijden onder de loep genomen en in de metaalsector mogelijke geluidsoverlast en onveilige machines.

Arbeidsinspectie

Bij inspecties legt de Arbeidsinspectie altijd de nadruk op werkplekken waar risico's het grootst zijn. Volgens de inspectiedienst schieten nog te veel werkgevers tekort, uit onwil of onwetendheid. Onwetende werkgevers worden beter voorgelicht, maar zodra er sprake is van onwil wordt harder opgetreden. Met ingang van 2007 zijn de maximale boetes verdubbeld.

Verder controleert de Arbeidsinspectie in 2007 bij ruim 10.000 werkgevers op illegale arbeid. Dit jaar was het bij een kwart van de controles "raak". In 2005 was de score bij inspecties op illegale werknemers ongeveer even groot.